മലയാളം സിനിമ കപ്പേള

കപ്പോള ഫുൾ HD മൂവി കാണാൻ ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക 2 മണിക്കൂർ 25 മിനുട്ട്

സിനിമ എങ്ങനെ കാണാം
1 – ചുവടെ കാണുന്ന ഇമേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
2 – പുതിയൊരു പേജ് ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ ആയി മൂവി ചാനൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൽ കയറുക
(മൂവി ചാനൽ 1 , മൂവി ചാനൽ 2 )
3 – ഏറ്റവും പുതിയ മൂവികൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും
പ്രശ്നം നേരിടുന്നവർ പേജിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുക
ഷെയർ ചെയ്യാത്തവർക്ക് ആയിരിക്കും സിനിമ കാണാൻ പറ്റാത്തത്

Post a Comment

0 Comments